پمپ بتن دکل سیفا

پمپ دکل 31 متری ایکس سیفا مدل 2001

پمپ دکل 31 متری ایکس سیفا مدل 2001

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی سیفا 42 متری 5 دکل

پمپ بتن هوایی سیفا 42 متری 5 دکل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 36 متری ایکس سیفا

پمپ بتن هوایی 36 متری ایکس سیفا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 36 متری ایکس سیفا مدل 1999

پمپ دکل 36 متری ایکس سیفا مدل 1999

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 31 متری سیفا جک ایکس

پمپ بتن دکل 31 متری سیفا جک ایکس

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 32 متری پروانه سیفا مدل 1991

پمپ دکل 32 متری پروانه سیفا مدل 1991

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 36 متری ایکس سیفا

پمپ بتن دکل 36 متری ایکس سیفا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 32 متری پروانه سیفا

پمپ بتن دکل 32 متری پروانه سیفا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 42 متری 5 دکل پروانه سیفا مدل 1999

پمپ دکل 42 متری 5 دکل پروانه سیفا مدل 1999

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 32 متری سیفا

پمپ بتن هوایی 32 متری سیفا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 32 متری سیفا

پمپ بتن دکل 32 متری سیفا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل سیفا 42 متری 5 دکل

پمپ بتن دکل سیفا 42 متری 5 دکل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 31 متری سیفا جک ایکس

پمپ بتن هوایی 31 متری سیفا جک ایکس

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 32 متری پروانه سیفا

پمپ بتن هوایی 32 متری پروانه سیفا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : -