پمپ بتن زمینی

پمپ بتن زمینی شویینگ راک برای پمپاژ تا 30 سقف

پمپ بتن زمینی شویینگ راک برای پمپاژ تا 30 سقف

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن زمینی شویینگ برای پمپاژ تا 11 سقف

پمپ بتن زمینی شویینگ برای پمپاژ تا 11 سقف

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن زمینی شویینگ موتور سوپر برای پمپاژ تا 30 سقف

پمپ بتن زمینی شویینگ موتور سوپر برای پمپاژ تا 30 سقف

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن زمینی شویینگ برای پمپاژ تا 10 سقف

پمپ بتن زمینی شویینگ برای پمپاژ تا 10 سقف

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن زمینی شویینگ راک برای پمپاژ تا 40 سقف

پمپ بتن زمینی شویینگ راک برای پمپاژ تا 40 سقف

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن زمینی شویینگ

پمپ بتن زمینی شویینگ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن زمینی سیفا برای پمپاژ تا 10 سقف

پمپ بتن زمینی سیفا برای پمپاژ تا 10 سقف

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن زمینی شویینگ برای پمپاژ تا 15 سقف

پمپ بتن زمینی شویینگ برای پمپاژ تا 15 سقف

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : -