پمپ بتن دکل پوتس مایسر

پمپ بتن دکل 21 متری جک ایکس

پمپ بتن دکل 21 متری جک ایکس

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی پوتس مایسر 36 متری جک ایکس

پمپ بتن هوایی پوتس مایسر 36 متری جک ایکس

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل پوتمایزر 32 راک جک ایکس مدل 1990

پمپ بتن دکل پوتمایزر 32 راک جک ایکس مدل 1990

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل پوتس مایسر 36 متری جک ایکس

پمپ بتن دکل پوتس مایسر 36 متری جک ایکس

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دکل پوتمایزر 36 راک جک ایکس مدل 2003

دکل پوتمایزر 36 راک جک ایکس مدل 2003

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 21 متری جک ایکس پوستمایزر مدل 1990

پمپ دکل 21 متری جک ایکس پوستمایزر مدل 1990

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل پوتمایزر 32 راک جک ایکس مدل 1990

پمپ دکل پوتمایزر 32 راک جک ایکس مدل 1990

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دکل پوتمایزر 36 راک جک ایکس مدل 2003 سوار بر ماشین آمیکو

دکل پوتمایزر 36 راک جک ایکس مدل 2003 سوار بر ماشین آمیکو

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی پوتمایزر 32 راک جک ایکس مدل 1990

پمپ بتن هوایی پوتمایزر 32 راک جک ایکس مدل 1990

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی21 متری جک ایکس

پمپ بتن هوایی21 متری جک ایکس

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی پوتس مایسر36 متری

پمپ بتن هوایی پوتس مایسر36 متری

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل پوتمایزر 36 متری

پمپ دکل پوتمایزر 36 متری

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دکل پوتمایزر 32 راک جک ایکس مدل 1990

دکل پوتمایزر 32 راک جک ایکس مدل 1990

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : -