پمپ بتن دکل شویینگ آمریکا

پمپ بتن هوایی 42 متری جک پروانه شویینگ آمریکا

پمپ بتن هوایی 42 متری جک پروانه شویینگ آمریکا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 24 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 24 متری شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 39 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 39 متری شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 32 متری ایکس شویینگ آمریکایی مدل 1998

پمپ دکل 32 متری ایکس شویینگ آمریکایی مدل 1998

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1993

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1993

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 32 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 32 متری شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 39 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

پمپ بتن دکل 39 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 28 متری پروانه شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 28 متری پروانه شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 24 متری ایکس شویینگ آمریکایی مدل 1991

پمپ دکل 24 متری ایکس شویینگ آمریکایی مدل 1991

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1995

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1995

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 28 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1991

پمپ دکل 28 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1991

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 39 متری ایکس شویینگ آمریکایی مدل 2003

پمپ دکل 39 متری ایکس شویینگ آمریکایی مدل 2003

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 24 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن دکل 24 متری شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1990

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1990

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 39 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 39 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 32 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن دکل 32 متری شویینگ آمریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : -