پمپ بتن دکل سانی

پمپ بتن هوایی 45 متری سانی

پمپ بتن هوایی 45 متری سانی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 45 متری سانی جک پروانه

پمپ بتن دکل 45 متری سانی جک پروانه

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 44 متری پروانه سانی مدل 2006

پمپ دکل 44 متری پروانه سانی مدل 2006

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 37 متری پروانه سانی مدل 2005

پمپ دکل 37 متری پروانه سانی مدل 2005

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 37 متری سانی

پمپ بتن هوایی 37 متری سانی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 45 متری جک  پروانه سانی مدل 2006

پمپ دکل 45 متری جک پروانه سانی مدل 2006

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 45 متری سانی

پمپ بتن دکل 45 متری سانی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 44 متری سانی

پمپ بتن هوایی 44 متری سانی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 37 متری سانی

پمپ بتن دکل 37 متری سانی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 44 متری سانی

پمپ بتن دکل 44 متری سانی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 45 متری پروانه سانی مدل 2006

پمپ دکل 45 متری پروانه سانی مدل 2006

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 45 متری سانی جک پروانه

پمپ بتن هوایی 45 متری سانی جک پروانه

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : -